PZent ร่วมกับ True Business ส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยกับธุรกิจโรงแรม รับมือยุคดิจิทัล 4.0

Last updated: 2019-05-23  | 

PZent ร่วมกับ True Business ส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยกับธุรกิจโรงแรม รับมือยุคดิจิทัล 4.0

PZent ร่วมกับ True Business ส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยกับธุรกิจโรงแรมในยุคดิจิทัล ด้วย Solution Smart Hotel เพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงสู่ยุค 4.0 เสริมเทรนด์เทคโนโลยีระบบภายในโรงแรม เชื่อมโยงความสำเร็จอย่างครบวงจร ช่วยสร้างโอกาสทางธุรกิจ พร้อมต่อยอดธุรกิจโรงแรมให้เกิดความเติบโต ปรับตัวให้เข้ากับยุคดิจิทัลได้ในปัจจุบัน

Powered by MakeWebEasy.com