สัมนา "การนำเทคโนโลยีมาใช้พัฒนาเมืองเพื่อเป็นเมืองอัตฉริยะ Smart City"

Last updated: Feb 21, 2018  |  NEWS

สัมนา "การนำเทคโนโลยีมาใช้พัฒนาเมืองเพื่อเป็นเมืองอัตฉริยะ Smart City"

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ รัชดาภิเษก

Powered by MakeWebEasy.com