สัมนา "การนำเทคโนโลยีมาใช้พัฒนาเมืองเพื่อเป็นเมืองอัตฉริยะ Smart City"

Last updated: 2018-02-21  | 

สัมนา "การนำเทคโนโลยีมาใช้พัฒนาเมืองเพื่อเป็นเมืองอัตฉริยะ Smart City"

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ รัชดาภิเษก

Powered by MakeWebEasy.com