เงื่อนไขและรายละเอียดการรับประกันสินค้า มีดังนี้

 1. บริษัท รับประกันสินค้าเฉพาะสินค้าที่นำเข้า และจัดจำหน่ายโดยบริษัท เท่านั้น โดยมีกำหนดเวลารับประกันนับแต่วันที่ซื้อ สินค้า
 2. การรับประกันสินค้าเป็นการรับประกันความเสียหายของสินค้าจากการใช้งานที่ถูกวิธี หรือความชำรุดบกพร่องที่เกิดขึ้น จากความผิดพลาดในการผลิตเท่านั้น
 3. การรับประกันสินค้า บริษัทจะทำการซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ชิ้น ส่วนให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ภายใต้ระยะเวลาการรับประกันและเงื่อนไขดังต่อไปนี้
  • ไม่รับประกันสินค้าที่มีสภาพที่เกิดจากการใช้งานผิดปกติ หรือมีการเก็บรักษาที่ไม่ถูกต้อง
  • ทางบริษัทฯ ไม่ให้การรับประกัน สินค้าเสียหายเนื่องจากปัจจัยภายนอก เช่น ไฟตก, ไฟเกิน, ฟ้าผ่า, น้ำเข้า (ยกเว้นรุ่นที่กันน้ำ และมีการติดตั้งที่ถูกต้อง), ไฟไหม้ , แตก ,หัก , บิ่น, งอ, ยุบ,เบี้ยว, ร้าว, ทะลุ ,โดนความชื้น, ขึ้นสนิม, ความเสียหายที่เกิดจากสัตว์หรือแมลงที่เข้าไปตัวสินค้า, การดัดแปลงหรือแก้ไขอุปกรณ์บางส่วนของสินค้า, จากการขนส่ง, จากการติดตั้ง, จากการซ่อมบำรุง, การปรับ, การดัดแปลงตัวเครื่อง, ความประมาทเลินเล่อ โดยลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าอะไหล่ ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น จากนำสินค้าเข้ารับบริการด้วยตนเอง
  • ส่วนประกอบใดๆ ซึ่งถูกเปลี่ยน ซ่อม หรือเช็คโดยพนักงานใดๆที่ไม่ใช่พนักงานจากบริษัท ไม่อยู่ในการรับประกัน อาการผิดปกติที่เกิดจากการไม่ได้บำรุงรักษาและทำความสะอาดตามระยะเวลาอย่างเหมาะสม ทำให้อุปกรณ์ภายในเครื่องสกปรกและ/หรือ การติดตั้ง, การใช้สายไฟและตัวตัดไฟผิดขนาด
  • สติ๊กเกอร์รับประกันของบริษัท มีรอยฉีก, ขาด, หลุด, หาย, ลบ, แก้ไข หรือถูกปิดทับจนไม่สามารถมองเห็นสาระสำคัญบนตัวสติ๊กเกอร์ไม่อยู่ในการรับประกัน
  • การใช้สินค้าผิดวิธี มีการแก้ไขก่อนได้รับอนุญาต หรือเกิดอุบัติเหตุกับตัวสินค้า ไม่อยู่ในการรับประกัน
  • ทางบริษัทฯ ไม่ให้การรับประกันร่องรอยการขูดขีด ถลอกบริเวณภายนอกอื่นๆ ที่มิได้ทำให้ความสามารถในการใช้งานสินค้าปกติเสียไป
  • การรับประกันสินค้าจะไม่ครอบคลุมถึงส่วนประกอบที่เป็นพลาสติก, ขาตั้งกล้อง, หน้ากากเครื่องบันทึกภาพ และส่วนประกอบภายนอกเครื่องที่เสื่อมสภาพ หรือชำรุด เนื่องจากขาดการระวังรักษา หรือวางไว้ในสถานที่เสี่ยงต่อการเกิดรอยขีดข่วน, เป็นสนิม, ผุกร่อน และสีซีดจาง
  • ไม่รับประกันสินค้าที่ไม่มีหมายเลขประจำตัวสินค้า (Serial Number) สำหรับสินค้าที่ปกติต้องมีปัญหาที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากซอฟแวร์ ระบบปฏิบัติการที่ผิดปกติหรือมีสาเหตุมาจาก ระบบ Lan System, Internet และโทรศัพท์ หรือการเชื่อมต่อ การตั้งค่าอุปกรณ์ต่อพ่วงที่ไม่เหมาะสมกับการใช้งานของสินค้าไม่อยู่ในการรับประกัน กรณีเข้าตรวจเช็คบริษัทฯ ขอคิดค่าดำเนินการ
  • การรับประกันนีไม่รวมถึง ความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นไม่ว่าต่อบุคคลหรือทรัพย์สิน หรือธุรกิจใดๆ ของลูกค้า
  • สินค้าที่ได้ลูกค้าส่งเข้ามารับการซ่อมจะได้รับการรับประกันตามเวลาที่เหลืออยู่ของระยะเวลาการรับประกันเดิม
  • สินค้าที่หมดอายุการรับประกันที่ตรวจไม่พบอาการเสีย จะต้องเสียค่าบริการขั้นต่ำ
Powered by MakeWebEasy.com