เงื่อนไขและรายละเอียดการรับประกันสินค้า มีดังนี้

 1. บริษัท รับประกันสินค้าเฉพาะสินค้าที่นำเข้า และจัดจำหน่ายโดยบริษัท เท่านั้น โดยมีกำหนดเวลารับประกันนับแต่วันที่ซื้อ สินค้า
 2. การรับประกันสินค้าเป็นการรับประกันความเสียหายของสินค้าจากการใช้งานที่ถูกวิธี หรือความชำรุดบกพร่องที่เกิดขึ้น จากความผิดพลาดในการผลิตเท่านั้น
 3. การรับประกันสินค้า บริษัทจะทำการซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ชิ้น ส่วนให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ภายใต้ระยะเวลาการรับประกันและเงื่อนไขดังต่อไปนี้
  • ไม่รับประกันสินค้าที่มีสภาพที่เกิดจากการใช้งานผิดปกติ หรือมีการเก็บรักษาที่ไม่ถูกต้อง
  • ทางบริษัทฯ ไม่ให้การรับประกัน สินค้าเสียหายเนื่องจากปัจจัยภายนอก เช่น ไฟตก, ไฟเกิน, ฟ้าผ่า, น้ำเข้า (ยกเว้นรุ่นที่กันน้ำ และมีการติดตั้งที่ถูกต้อง), ไฟไหม้ , แตก ,หัก , บิ่น, งอ, ยุบ,เบี้ยว, ร้าว, ทะลุ ,โดนความชื้น, ขึ้นสนิม, ความเสียหายที่เกิดจากสัตว์หรือแมลงที่เข้าไปตัวสินค้า, การดัดแปลงหรือแก้ไขอุปกรณ์บางส่วนของสินค้า, จากการขนส่ง, จากการติดตั้ง, จากการซ่อมบำรุง, การปรับ, การดัดแปลงตัวเครื่อง, ความประมาทเลินเล่อ โดยลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าอะไหล่ ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น จากนำสินค้าเข้ารับบริการด้วยตนเอง
  • ส่วนประกอบใดๆ ซึ่งถูกเปลี่ยน ซ่อม หรือเช็คโดยพนักงานใดๆที่ไม่ใช่พนักงานจากบริษัท ไม่อยู่ในการรับประกัน อาการผิดปกติที่เกิดจากการไม่ได้บำรุงรักษาและทำความสะอาดตามระยะเวลาอย่างเหมาะสม ทำให้อุปกรณ์ภายในเครื่องสกปรกและ/หรือ การติดตั้ง, การใช้สายไฟและตัวตัดไฟผิดขนาด
  • สติ๊กเกอร์รับประกันของบริษัท มีรอยฉีก, ขาด, หลุด, หาย, ลบ, แก้ไข หรือถูกปิดทับจนไม่สามารถมองเห็นสาระสำคัญบนตัวสติ๊กเกอร์ไม่อยู่ในการรับประกัน
  • การใช้สินค้าผิดวิธี มีการแก้ไขก่อนได้รับอนุญาต หรือเกิดอุบัติเหตุกับตัวสินค้า ไม่อยู่ในการรับประกัน
  • ทางบริษัทฯ ไม่ให้การรับประกันร่องรอยการขูดขีด ถลอกบริเวณภายนอกอื่นๆ ที่มิได้ทำให้ความสามารถในการใช้งานสินค้าปกติเสียไป
  • การรับประกันสินค้าจะไม่ครอบคลุมถึงส่วนประกอบที่เป็นพลาสติก, ขาตั้งกล้อง, หน้ากากเครื่องบันทึกภาพ และส่วนประกอบภายนอกเครื่องที่เสื่อมสภาพ หรือชำรุด เนื่องจากขาดการระวังรักษา หรือวางไว้ในสถานที่เสี่ยงต่อการเกิดรอยขีดข่วน, เป็นสนิม, ผุกร่อน และสีซีดจาง
  • ไม่รับประกันสินค้าที่ไม่มีหมายเลขประจำตัวสินค้า (Serial Number) สำหรับสินค้าที่ปกติต้องมีปัญหาที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากซอฟแวร์ ระบบปฏิบัติการที่ผิดปกติหรือมีสาเหตุมาจาก ระบบ Lan System, Internet และโทรศัพท์ หรือการเชื่อมต่อ การตั้งค่าอุปกรณ์ต่อพ่วงที่ไม่เหมาะสมกับการใช้งานของสินค้าไม่อยู่ในการรับประกัน กรณีเข้าตรวจเช็คบริษัทฯ ขอคิดค่าดำเนินการ
  • การรับประกันนีไม่รวมถึง ความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นไม่ว่าต่อบุคคลหรือทรัพย์สิน หรือธุรกิจใดๆ ของลูกค้า
  • สินค้าที่ได้ลูกค้าส่งเข้ามารับการซ่อมจะได้รับการรับประกันตามเวลาที่เหลืออยู่ของระยะเวลาการรับประกันเดิม
  • สินค้าที่หมดอายุการรับประกันที่ตรวจไม่พบอาการเสีย จะต้องเสียค่าบริการขั้นต่ำ
เงื่อนไขการซ่อม หรือการเปลี่ยนสินค้า Smart Home

ในกรณีตรวจสอบอยู่ในเงื่อนไขรับประกัน

 1. บริษัทจะทำการซ่อม หรือเปลี่ยนอะไหล่ให้สามารถใช้งานได้คงเดิม โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ สำหรับสินค้าที่อยู่ในระยะเวลาการรับประกัน

 2. ระยะเวลาในการซ่อม หรือเปลี่ยนสินค้าปกติภายใน 7 วันทำการ ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล นับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันรับสินค้าเข้าซ่อม ยกเว้นการรออะไหล่ การส่งสินค้าซ่อมต่างประเทศ, การส่งสินค้าเคลมศูนย์บริการ, ซ่อมไม่ได้, การเสนอราคา, ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการติดตั้งหากอยู่นอกระยะเวลาการรับประกัน

 3.  กรณีที่จำเป็นต้องส่งสินค้าซ่อมต่างประเทศ หรือศูนย์บริการ จะมีระยะเวลาในการซ่อม 60-90 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันที่รับสินค้าเข้าซ่อม

 4.  กรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถซ่อมสินค้าที่อยู่ในระยะ และเงื่อนไขการรับประกันสินค้าให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ บริษัทฯ จะทำการเปลี่ยนสินค้าเป็นรุ่นเดิม หรือรุ่นอื่นที่มีคุณลักษณะใกล้เคียงกัน หรือลูกค้าสามารถเลือก Upgrade สินค้าซึ่งลูกค้าจะได้มีสินค้าที่มีเทคโนโลยีดีกว่าเดิม โดยลูกค้าชำระเงินในส่วนต่างที่เพิ่มขึ้น ซึ่งทางบริษัทฯ จะแจ้งลูกค้าเพื่อรับทราบ และยืนยัน Upgrade ก่อนทุกครั้งเป็นการทดแทน โดยมีระยะเวลารับประกันคงเหลือเท่ากับเครื่องเดิม

 5.  บริษัทฯ รับประกันการซ่อมในอาการเดิมเป็นระยะเวลา 90 วันกรณีมีการเปลี่ยนอะไหล่ และ 30 วันกรณีไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไหล่ นับจากวันที่ได้รับเครื่องคืน

 6. ลูกค้ามีหน้าที่มารับเครื่องคืนภายใน 30 วัน จากวันที่แจ้งซ่อมแล้วเสร็จ มิฉะนั้นแล้ว บริษัทฯ ถือว่ายินยอมบริจาคเครื่องให้สถานศึกษา หรือสาธารณกุศลตามที่เห็นสมควร ในกรณีลูกค้าไม่อยู่ เงื่อนไขสัญญา Onsite Service

ในกรณีตรวจสอบอยู่นอกเงื่อนไขรับประกัน

 1. ทางบริษัทฯ จะเสนอราคาค่าบริการตรวจซ่อม และค่าอะไหล่ตามอาการ เพื่อให้ลูกค้าพิจารณาอนุมัติก่อนการตรวจซ่อม


Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้