PZent Smart Home Smart Station

 Smart Station

LS082WH-HKZB
อุปกรณ์ศูนย์กลางการทำงานของระบบ PZent Smart Home
- รองรับอุปกรณ์อัจฉริยะได้มากกว่า 500 ชิ้น
- กระจายรับส่งสัญญาณได้ไกลถึง 800 m (Open field)
- รวบรวมทุกการตั้งค่าไว้ ให้ระบบยังคงทำงานได้ปกติ แม้อินเตอร์เน็ตขัดข้อง

PZent Smart Home Intelligence Gateway

    Intelligence Gateway   

   Intelligence Gateway   

image

   Smart Security   

   Smart Security   

image

   Smart Sensors   

   Smart Sensors   

 

 

image

   Smart Comfort    

   Smart Comfort   

Powered by MakeWebEasy.com