Health Care management

PZent Smart Home Smart Mirror

Smart Mirror with 15.6"LED

SM1506-L

กระจกอัจฉริยะที่เข้าใจผู้ใช้งาน สั่งงานด้วยระบบเสียงได้
ขนาด 15.6 นิ้ว มาพร้อมหน้าจอสัมผัส ระบบปฏิบัติการ Android 8.1
สามารถควบคุมอุปกรณ์ PZent Smart Home
ภายในบ้านได้พร้อมฟังก์ชั่นเสมือนคนรู้ใจ
อาทิ แจ้งเตือนสภาพอากาศ เล่นเพลงโปรด
แจ้งเตือนประจำวัน รวมถึงดูแลสุขภาพผู้ใช้งาน
ด้วยการตรวจสภาพมวลร่างกาย

PZent Smart Home Smart Mirror

Smart Mirror with 23.6

SM2306

กระจกอัจฉริยะที่เข้าใจผู้ใช้งาน สั่งงานด้วยระบบเสียงได้
ขนาด 23.6 นิ้ว มาพร้อมหน้าจอสัมผัส ระบบปฏิบัติการ Android 8.1
สามารถควบคุมอุปกรณ์ PZent Smart Home
ภายในบ้านได้พร้อมฟังก์ชั่นเสมือนคนรู้ใจ
อาทิ แจ้งเตือนสภาพอากาศ เล่นเพลงโปรด
แจ้งเตือนประจำวัน รวมถึงดูแลสุขภาพผู้ใช้งาน
ด้วยการตรวจสภาพมวลร่างกาย

Powered by MakeWebEasy.com