ขั้นตอนการสมัครเป็น ตัวแทนจําหน่าย

 1. กรอกแบบฟอร์ม “ใบสมัครเป็นตัวแทนจําหน่าย” โดยระบุข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมลงนามโดยผู้มีอํานาจ
 2. ส่งแบบฟอร์มใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบที่ได้ลงนามรับรองสมบูรณ์ไปยัง ฝ่ายขาย โทรศัพท์ 0-2945-5910-11 โทรสาร 0-2945-5912
 3. วิธีการส่งตามข้อ 2 มีดังนี้
  • โดยตนเอง
  • โดยผ่านเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
  • โดยไปรษณีย์ : บริษัท พรีเซ้นต์ เทคโนโลยี จํากัด เลขที่ 28/4 หมู่ที่ 8 ซอยรามอินทรา 45/1 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230
 4. เมื่อบริษัทฯ ได้รับใบสมัครและเอกสารประกอบ ส่วนงานสนับสนุนการขายจะแจ้งผลการสมัครทางโทรศัพท์มายังท่าน ภายใน 2 วันทําการ (ภายหลังจากท่านนําส่งใบสมัครและเอกสารประกอบส่งให้ทางบริษัทเรียบร้อยแล้ว)
เอกสารประกอบการสมัครเป็นตัวแทนจําหน่ายสินค้าจาก บริษัท พรีเซ้นต์ เทคโนโลยี จํากัด
กรอกรายละเอียดลงในใบสมัครเป็นตัวแทนจําหน่าย Authorized Reseller Application
สําเนาเอกสารสําคัญ ประทับตราบริษัท พร้อมทั้งลงนามรับรองสําเนาถูกต้องมีดังนี้
 1. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนฯ หรือบริษัท พร้อมวัตถุประสงค์ฉบับล่าสุด
  ไม่เกิน 3 เดือน
 2. สําเนาทะเบียนภาษ๊มูลค่าเพิ่ม ( ภ.พ. 20 )
 3. สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้าน ของผู้มีอํานาจลงนามของบริษัท
 4. สําเนา Statement ย้อนหลัง 3 เดือน**
 5. แผนที่ตั้งสํานักงาน

เอกสารประกอบการพิจารณาขอวงเงินเครดิตมีดังนี้

 1. หนังสือบริคณห์สนธิ และ ผู้มีอํานาจลงนามในบริษัท
 2. ตัวอย่างลายเซ็นผู้มีอํานาจลงนามในเช็คสั่งจ่ายล่าสุด
 3. สําเนาทะเบียนบ้านผู้มีอํานาจลงนามของบริษัทฯ พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง


รองรับนามสกุลไฟล์ ขนาดไฟล์ต้องไม่เกิน MB
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้