ระบบ CCTV
บมจ. ธนาพัฒน์ พร็อพเพอร์ตี้ ดิเวลล็อปเมนท์

“Pzent ได้รับการวางใจจากโครงการ Thanapat HAUS เป็นหนึ่งในโครงการจากบริษัท ธนาพัฒน์ พร็อพเพอร์ตี้ ดิเวลล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ในการติดตั้งระบบ CCTV เพื่อมอบความปลอดภัยให้กับโครงการ”

มอบความความปลอดภัย แก่ผู้อยู่อาศัย ติดตั้งกล้องด้านหน้าโครงการ, ติดตั้งกล้องรอบโครงการคลับเฮาส์และบริเวณป้อมยาม “เพิ่มความปลอดภัยด้วยระบบกล้อง CCTV ที่มีประสิทธิภาพ”
< < BackCompany
About us
Branch
News & Events
Promotion
Products
Smart Home
Doorlock
Video Door Phone
CCTV
LED
Support
Download
Project Reference
Knowledge
Partner
Contact us
Visitors : Hit Web Stats 
 
©2015 PZent Smart. All Rights Reserved. 
     Hotline : 098-645-6324