ติดตั้ง DEMO LED ในห้องปฏิบัติการ Honda R&D Asia Pacific Co.,Ltd.

ทีมงาน PZent นำ DEMO LED ติดตั้งในห้องปฏิบัติการ ให้แก่ Honda R&D Asia Pacific co.,Ltd นการทดลองติดตั้งหลอดไฟ LED เพื่อประหยัดพลังงาน "ประหยัดเงินค่าไฟฟ้าจากการใช้หลอดไฟ LED ตั้งแต่ 15-75% แล้วแต่ชนิดของหลอดเดิม, ใช้งานได้ยาวนานขึ้น, เมื่อเปิดแล้วสว่างทันทีและ ช่วยประหยัดลังงานลดโลกร้อน"

< < All News

Company
About us
Branch
News & Events
Promotion
Products
Smart Home
Doorlock
Video Door Phone
CCTV
LED
Support
Download
Project Reference
Knowledge
Partner
Contact us
Visitors : Hit Web Stats 
 
©2015 PZent Smart. All Rights Reserved. 
     Hotline : 098-645-6324