ทดลองติดตั้งหลอด LED ประจำเดือนมีนาคม

Pzent ได้รับโอกาสจาก บริษัท อีเทอร์นิตี้ แกรนด์ โลจิสติคส์ จำกัด (มหาชน), ห้างสรรพสินค้าแฟชั่น
ไอส์แลนด์ และห้างสรรพสินค้าเดอะพรอมานาด ในการทดลองติดตั้งหลอดไฟ LED เพื่อประหยัดพลังงาน

"ประหยัดเงินค่าไฟฟ้าจากการใช้หลอดไฟ LED ตั้งแต่ 15-75% แล้วแต่ชนิดของหลอดเดิม, ใช้งานได้ยาวนานขึ้น, เมื่อเปิดแล้วสว่างทันทีและ ช่วยประหยัดลังงานลดโลกร้อน"

    


< < All News

Company
About us
Branch
News & Events
Promotion
Products
Smart Home
Doorlock
Video Door Phone
CCTV
LED
Support
Download
Project Reference
Knowledge
Partner
Contact us
Visitors : Hit Web Stats 
 
©2015 PZent Smart. All Rights Reserved. 
     Hotline : 098-645-6324