พรีเซ้นต์ธารา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
81/9 หมู่ 4 ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150
โทร : 086-687-0055

ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบ
ของที่พักอาศัยระดับ Hi-end บริหารงานด้วยมืออาชีพ
มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนา และเป็นตัวแทนจัดจำหน่าย
อุปกรณ์ Smart Home งานออกแบบ (Design),
ติดตั้ง (Installation) และดูแลรักษาระบบ (Maintenance)
www.lekamala.com